Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

aSc Plan Lekcji

111 Wstęp
Pierwsze kroki
Co nowego?
112 Prace nad planem lekcji
Obsługa
113 Testowanie poprawności planu lekcji.
Generowanie Planu Lekcji
Kontrola, sprawdzanie planu
114 Drukowanie
Projektowanie wydruków
Wzory wydruków
121 Wprowadzanie danych
Wprowadzanie danych - Przedmioty
Wprowadzanie danych - Oddziały
Wprowadzanie danych - Nauczyciele
Wprowadzanie danych - Lekcje
Wprowadzanie danych - Sale szkolne
Wprowadzanie danych - Podziały na grupy i łączenie międzyoddziałowe
Wprowadzanie danych - Dzwonki i przerwy
Wprowadzanie danych - Dni/Tygodnie/Cykle
Wprowadzanie danych - widok lekcji/przedmiotów
122 Warunki (życzenia) nauczycieli
Warunki - Przedmioty
Warunki - Oddziały (klasy)
Warunki - Sale szkolne
Warunki - Tygodnie/Semestry
Ograniczenia, warunki
123 Budynki, przejścia między budynkami
Seminaria
Dyżury (dyżury międzylekcyjne)
Eksportowanie / Publikowanie
Importowanie danych
Inne

aSc Zastępstwa

211 Podstawy
Pierwsze kroki
Wprowadzanie danych
Interfejs użytkownika
Ustawienia
Co nowego?
221 Wyznaczanie zastępstw
Wydruki
Wskazanie aktualnego planu lekcji
Inne zadania

aSc - Region specific

311 Germany
Slovakia
Austria
Czech republic
Canada
Australia
India
United States
Russia

aSc Plan Lekcji Online

411 Wstęp
Inne
Dziennik klasy

aSc Plan Lekcji

  Wstęp

  Pierwsze kroki

  Wprowadzanie danych

  Wprowadzanie danych - Przedmioty

  Wprowadzanie danych - Oddziały

  Wprowadzanie danych - Nauczyciele

  Wprowadzanie danych - Lekcje

  Wprowadzanie danych - Sale szkolne

  Wprowadzanie danych - Podziały na grupy i łączenie międzyoddziałowe

  Wprowadzanie danych - Dzwonki i przerwy

  Wprowadzanie danych - Dni/Tygodnie/Cykle

  Wprowadzanie danych - widok lekcji/przedmiotów

  Prace nad planem lekcji

  Obsługa

  Warunki (życzenia) nauczycieli

  Warunki - Przedmioty

  Warunki - Oddziały (klasy)

  Warunki - Sale szkolne

  Warunki - Tygodnie/Semestry

  Ograniczenia, warunki

  Budynki, przejścia między budynkami

  Seminaria

  Testowanie poprawności planu lekcji.

  Generowanie Planu Lekcji

  Kontrola, sprawdzanie planu

  Drukowanie

  Projektowanie wydruków

  Wzory wydruków

  Dyżury (dyżury międzylekcyjne)

  Eksportowanie / Publikowanie

  Importowanie danych

  Co nowego?

  Inne

aSc Zastępstwa

  Podstawy

  Pierwsze kroki

  Wprowadzanie danych

  Wyznaczanie zastępstw

  Wydruki

  Interfejs użytkownika

  Ustawienia

  Wskazanie aktualnego planu lekcji

  Inne zadania

  Co nowego?

aSc - Region specific

  Germany

  Slovakia

  Austria

  Czech republic

  Canada

  Australia

  India

  United States

  Russia

aSc Plan Lekcji Online

  Wstęp

  Inne

  Dziennik klasy